Úvod

            
 

 Naše jesličky najdete v Mariánských Horách v klidném prostředí školní zahrady MŠ a rozlehlého parku.

Fungujeme již šestým rokem, děti přijímáme ve věku od 0 do 4 let.

Nabízíme prostory s velkou barevnou hernou, která slouží pro všechny děti, které se chtějí pobavit, pohrát si se stejně starými kamarády a naučit se něco nového. Zaručíme Vašemu dítěti kvalifikované hlídání v příjemném prostředí se spoustou hraček, z jídelny můžeme vyjít na venkovní chráněnou terasu, vybavenou zastíněným pískovištěm, velkou zahradu, kterou obklopuje vzrostlý a udržovaný park. 

Jako jediná školička v kraji se můžeme pochlubit využíváním MULTISMYSLOVÉ RELAXAČNÍ MÍSTNOSTI SNOEZELEN, ve které jak školkové, tak i naše jesličkové děti v záměrně vytvořeném prostředí, ve kterém panuje atmosféra bezpečí a důvěry - nacházejí svou oázu klidu v dnešní uspěchané době.

METODA SNOEZELEN (speciálněpedagogická, terapeutická), probíhá ve speciálně vytvořeném prostředí, které využívá multismyslové podněty. Jako hlavní princip metody Snoezelenu je právě takové prostředí, které nabízí co nejširší spektrum smyslových podnětů. Smyslové zážitky mají být hluboké, prožité..

Vybavení této místnosti využívá hudby, světelných stimulů, matrací, manipulčních předmětů, čichových, zrakových a hmatových stimulů, je vybavena mobilními solnými jeskyněmi, které posilují dětskou imunitu, zejména v zimě, kdy bývají nepříznivé rozptylové podmínky.

Pro naše jesličkové děti jsme do oddělené spací místnosti navíc pořídili ČISTIČKU VZDUCHU S IONIZÁTOREM S LÉČIVOU TECHNOLOGIÍ NEWGEN MEDICALS. Vzduch jako u moře, v lese nebo po bouřce. Pročištěný vzduch bez prachu, virů, pylů a bakterií. Navíc nám jej obohatí o cenné záporné ionty, které mají vliv také na soustředěnost. Na rozdíl od čerstvého vzduchu v místnosti, často obsahuje 10-20krát nižší koncentraci nežádoucích iontů. Čistička vzduchu nám zajistí zdravější vnitřní vzduch, negativní ionty zlepší oběh kyslíku v krvi a lepší komfort spinkání. :) 

Pro děti vytváříme zábavné programy, které je nejen baví, ale rozšiřují jejich dovednosti, motoriku, rozumový vývoj a učí je životu v kolektivu. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvídavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.

Děti seznamujeme s přírodou, hudbou, životním prostředím, předměty a jejich vlastnostmi. Vycházíme z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Prvními krůčky jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry a hry na hudební nástroje.

Další náplní je tělesná výchova, ve které se zaměříme na zdravotní cviky, chůzi, lezení, skoky a obratnost. Zaměřujeme se i na výtvarnou a pracovní činnost. Děti pracují se stavebnicemi, papírem, plastelínou, pastelkami, lepidlem atd.

V jesličkách nás navštěvují i různé divadelní soubory s představeními pro děti.

            
 
Návštěvnost:   |  Administrace WebSnadno | Tvorba webových stránek na WebSnadno  |   Mapa stránek